marți, 17 februarie 2009

Expoziţie EXTRAORDINARĂ de Fotografie Willy PRAGHER

În sălile Muzeului Unirii din Iaşi, în organizarea instituţiei gazdă, a Institutului de Istorie şi Geografie Regională a Şvabilor Dunăreni şi a Arhivelor Landului Baden-Wurttemberg, Filiala Arhivelor Statului din Freiburg, a avut ieri loc vernisajul expoziţiei de fotografie SPAŢII VIZUALE ROMÂNEŞTI 1924-1944, aparţinând fotografului german (cu origine română după tată) Willy PRAGHER (1908-1992). Cei 20 de ani de fotografie în spaţiul românesc au fost numiţi generic REFRACTĂRI şi împărţiţi în cinci diviziuni: Spaţii-regiuni istorice-oameni; Triumful modernităţii; Convieţuiri; Lumea păcii, lumea războiului; Fotografie şi realitate.
Avem de-a face cu o extraordinară Expoziţie-Document despre România acelor ani, cu imagini surprinse de către un Profesionist EXTRAORDINAR atât ca viziune, cunoaştere a noţiunilor de compoziţie şi "ştiinţei" de a surprinde esenţa realităţii de zi cu zi. Într-o prezentare grafică de excepţie şi beneficiind de un Album generos, tipărit în condiţii grafice deosebite, expoziţia lui Willy PRAGHER vă aşteaptă să-i treceţi pragul. Merită cu prisosinţă!...

Niciun comentariu: